www.mesih.de
www.hasanmezarci.com
 
  Hazreti Mesih'in, İstanbul Fener Rum Patriğine yazdığı mektup      
 

11 Ocak 2012

Patrik  hazretleri...

          Tarih boyunca kutsal tezgâhların başlarında bulunan din adamları, gelen her peygamberi reddedegelmişlerdir. Bel´âm mîsal, onları dinleyen din adamları ve halklar da, onlarla birlikte dalâlete düşmüşlerdir. Âdetullahın böyle olduğunu çok iyi bilen peygamberler, reddedileceklerini bildikleri halde, din adamlarını ısrarla uyarmak suretiyle vebali üzerlerinden atmışlardır. Tevrat, İncil ve Kur´an'da bu konuyu apaçık bir şekilde anlatan yüzlerce ayet vardır. Hiç şüphem yok ki, bu konuyu en iyi bilen din adamlarından biri de sizsiniz. Malum Yahûdiler gökten ordusuyla birlikte gelecek bir kurtarıcı (Kral-Mesih) bekliyorlardı. Hz. Îsa bekledikleri Mesih'in kendisi olduğunu açıkladı. O devrin din adamları: “anası, babası, kardeşleri belli; nereden geldiği belli; gökten gelmediği besbelli...” diyerek Îsa'yı reddettiler. Devleti ve halkı Hz. Îsa'nın aleyhine kışkırttılar. İşkence edilerek haça gerilmesine sebep oldular. Ve ne acıdır ki, hâlâ “gökten Mesih gelecek” diye bekliyorlar.
          2000 yılında Almanya'da “beklenilen Mesih” olduğumu açıklayınca, tarih bir kere daha tekerrür etti. Tıpkı Yahûdiler gibi, bu sefer de Türkler benzer gerekçelerle “beklenilen Mesih” olduğumu reddettiler. Özellikle din adamları medya aracılığıyla halkı aleyhime kışkırtarak, haça gerilmiş gibi bir hayata mahkûm ettiler. Allah sonumuzu hayreylesin. Bu arada “Kur´ân-ı Mecîd - MÜJDE” isimli bir kitap yazdım ve “mesih.de’’ isimli internet sitesinde yayınladım. Yuhanna´nın vahyinde bahsettiği “yeni ilahî veya yeni Müjde” bu kitaptır. Bu kitabı ön yargısız olarak okuyan herkesin “beklenilen Mesih” olduğumu anlayacağından eminim. O zaman Yahûdi din adamlarına çok anlatmak istemiştim, ama anlamak istemediler. Mesih'i reddetmenin vebalinin ne kadar büyük olduğunu en iyi bilen din adamlarından biri de sizsiniz. Kadim hıristiyanlık geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olarak, sizin şahsınızda bütün dünyadaki din adamlarını uyarmak ve vebali üzerimden atmak için bu mektubu yazdım. Malum, Mesih'in içinden çıktığı toplumlar, hem îmandan, hem tebliğden birinci derecede sorumludurlar. Çünkü “Kurtuluş Müjdesi” ilk önce onların dilinde ve onlara bildirilmiştir. Takdir sizindir, vesselam.

Meryemoğlu Mesih-Îsa